Cart

Book
Add to Cart R 67.50 / $3.38

हरवलेली शाळा

रा.रं. बोराडे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-85026-30-0

Edition: 15 Aug 2015

Read More

शिवारातला शब्दशिल्पकार

डॉ.द.ता भोसले | रा.रं. बोराडे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-85026-75-1

Edition: 26 Jan 2016

Read More
Book
Add to Cart R 315.00 / $15.75
Book
Add to Cart R 144.00 / $7.20

व्यवहाराचा काळा घोडा

अजीम नवाज राही Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-85026-36-2

Edition: 15 Nov 2015

Read More

सेक्युलॅरिझम आणि संत साहित्य मीमांसा

डॉ. श्रीपाल सबनीस Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-85026-77-5

Edition: 15 Jan 2016

Read More
Book
Add to Cart R 315.00 / $15.75
Book
Add to Cart R 112.50 / $5.63

प्रबोधनाचे कैवारी

डॉ. श्रीपाल सबनीस Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-85026-76-8

Edition: 15 Jan 2016

Read More

गंधवेडी समीक्षा

डॉ. श्रीपाल सबनीस Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-85026-74-4

Edition: 15 Jan 2016

Read More
Book
Add to Cart R 225.00 / $11.25
Book
Add to Cart R 112.50 / $5.63

सेक्युलॅरिझम

डॉ. श्रीपाल सबनीस Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-85026-73-7

Edition: 15 Jan 2016

Read More

हमालपुरा ते कुलगुरू (Soft Cover Edition)

डॉ. मिलिंद विनायक बागूल Pay using : Cheque / DD Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-85026-20-1

Edition: सप्टेंबर २०१५

Read More
Book
Add to Cart R 135.00 / $6.75
Book
Add to Cart R 225.00 / $11.25

हमालपुरा ते कुलगुरू (Hard Bound Edition)

डॉ. मिलिंद विनायक बागूल Pay using : Cheque / DD Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-85026-20-1

Edition: सप्टेंबर २०१५

Read More

वरिष्ठ महाविदयालय संबंधी शासन निर्णय संग्रह

प्राचार्य डॉ. जे. बी. अंजने Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-85026-003

Edition: १७ फेब्रुवारी २०१५

Read More
Book
Add to Cart R 265.50 / $13.28
Book
Add to Cart R 265.50 / $13.28

बँक व्यवसायाची मूलतत्त्वे

डॉ.एन. एल. चव्हाण,प्रा.व्ही.एस. जैन Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-61-7

Edition: ३१ जानेवारी २०१५

Read More

कृषी भूगोल

डॉ. ललित संदानशिव Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-58-7

Edition: १६ सप्टेंबर २०१४

Read More
Book
Add to Cart R 135.00 / $6.75
Book
Add to Cart R 360.00 / $18.00

मानव संसाधने व मूल्याधिष्ठीत समाज निर्मिती

डॉ. विजय एच. उभाळे, प्रा. उमेश वाय. गांगुर्डे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-56-3

Edition: ०१ फेब्रुवारी २०१४

Read More

मराठी आशययुक्त अध्यापन पद्धती (भाग १)

प्रा.साजीद पिंजारी, डॉ.विनोद पाटील, प्रा. दीपक पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-54-9

Edition: २५ ऑक्टोबर २०१४

Read More
Book
Add to Cart R 117.00 / $5.85
Book
Add to Cart R 153.00 / $7.65

विज्ञान आशययुक्त अध्यापन पद्धती (भाग १)

डॉ.सौ. जयश्री नेमाडे (कोळंबे), डॉ. श्रीमती जयश्री पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-53-2

Edition: २३ ऑक्टोबर २०१४

Read More

ग्रामीण व नागरी वस्ती भूगोल

डॉ. शैलेश वाघ, प्रा. सिद्धार्थ सोनवणे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-45-7

Edition: २५ सप्टेंबर २०१४

Read More
Book
Add to Cart R 135.00 / $6.75
Book
Add to Cart R 247.50 / $12.38

मानवी व आर्थिक भूगोल

प्रा. सिद्धार्थ सोनवणे, डॉ. शैलेश वाघ Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-44-0

Edition: २५ सप्टेंबर २०१४

Read More

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था

डॉ. दिलीप जगताप, डॉ. सुमित्रा पवार Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-38-9

Edition: २०१४

Read More
Book
Add to Cart R 265.50 / $13.28
Book
Add to Cart R 225.00 / $11.25

व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन

प्रा.डी.बी.पाटील, डॉ.डी.डी.भक्कड Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-33-4

Edition: २०१४

Read More

वैकासिक मानसशास्त्र (मानव विकास)

डॉ. शशिकांत खलाणे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-32-7

Edition: १५ ऑगस्ट २०१४

Read More
Book
Add to Cart R 265.50 / $13.28
Book
Add to Cart R 265.50 / $13.28

महाराष्ट्रातील सामाजिक-राजकीय चळवळी व प्रशासन

डॉ. शुभांगी दिनेश राठी Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-28-0

Edition: २२ जुलै २०१४

Read More

प्रगत सामाजिक मानसशास्त्र

डॉ. निशा दिलीप मुंदडा Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-25-9

Edition: ०५ जुलै २०१४

Read More
Book
Add to Cart R 175.50 / $8.78
Book
Add to Cart R 157.50 / $7.88

भारताची अंतर्गत सुरक्षा

डॉ. विजय जाधव Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-24-2

Edition: ०१ जुलै २०१४

Read More

विज्ञान आशययुक्त अध्यापन पद्धती (भाग २)

डॉ.सौ. जयश्री नेमाडे, डॉ. श्रीमती जयश्री पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-10-5

Edition: २३ एप्रिल २०१४

Read More
Book
Add to Cart R 135.00 / $6.75
Book
Add to Cart R 108.00 / $5.40

इतिहास आशययुक्त अध्यापन पद्धती (भाग २)

डॉ.विनोद पाटील, प्रा. दीपक पाटील, प्रा. शशिकांत पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-09-9

Edition: २३ एप्रिल २०१४

Read More

भूगोल आशययुक्त अध्यापन पद्धती (भाग २)

प्रा.साजीद पिंजारी, डॉ.विनोद पाटील, प्रा. दीपक पाटील, प्रा. शशिकांत पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-08-2

Edition: १६ एप्रिल २०१४

Read More
Book
Add to Cart R 90.00 / $4.50
Book
Add to Cart R 72.00 / $3.60

मराठी आशययुक्त अध्यापन पद्धती (भाग २)

प्रा.साजीद पिंजारी, डॉ.विनोद पाटील, प्रा. दीपक पाटील, प्रा. शशिकांत पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-07-5

Edition: १४ एप्रिल २०१४

Read More

अध्ययनाचे स्त्रोत

डॉ.विनोद पाटील, प्रा. दीपक पाटील, प्रा. दिनेश चंद्रा Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-06-8

Edition: २२ मार्च २०१४

Read More
Book
Add to Cart R 103.50 / $5.18
Book
Add to Cart R 85.50 / $4.28

मूल्य निर्धारण आणि मूल्यमापन

डॉ.विनोद पाटील, प्रा. दीपक पाटील, प्रा. संदीप भदाणे, प्रा. शशिकांत पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-05-1

Edition: ०८ एप्रिल २०१४

Read More

वर्ग संघटन आणि व्यवस्थापन

डॉ.विनोद पाटील, प्रा. दीपक पाटील, प्रा. मंगला जे. शहा, प्रा. शशिकांत पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-04-4

Edition: ०७ एप्रिल २०१४

Read More
Book
Add to Cart R 90.00 / $4.50
Book
Add to Cart R 85.50 / $4.28

माध्यमिक शिक्षणातील समकालीन संदर्भ व समस्या

डॉ.विनोद पाटील व प्रा. दीपक पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-03-7

Edition: १६ मार्च २०१४

Read More

उपयोजित मराठी लेखन व संवाद कौशल्याचा परिचय

प्रा.सत्यजीत साळवे, प्रा. दीपक पवार Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-01-3

Edition: ०८ मार्च २०१४

Read More
Book
Add to Cart R 90.00 / $4.50
Book
Add to Cart R 135.00 / $6.75

संत गाडगेबाबा आणि राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रा.डॉ. रजनी लुंगसे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-95-7

Edition: २० डिसेंबर २०१३

Read More

पंडीत मदन मोहन मालवीय यांचे विचार

डॉ. एम. एच. शिंदे,प्रा. जयश्री आर. साळुंखे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-92-6

Edition: २१ सप्टेंबर २०१३

Read More
Book
Add to Cart R 270.00 / $13.50
Book
Add to Cart R 450.00 / $22.50

भारतीय लोकशाहीतील भ्रष्टाचार

डॉ. मंगला साबद्रा, डॉ. शुभांगी राठी Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-86-5

Edition: ०४ जानेवारी २०१४

Read More

व्यक्तिमत्व विकास

प्रा. डॉ. विनय भा. पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-82-7

Edition: १८ फेब्रुवारी २०१४

Read More
Book
Add to Cart R 90.00 / $4.50
Book
Add to Cart R 270.00 / $13.50

घानीमानी

अ. फ. भालेराव Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-74-2

Edition: २८ नोव्हेंबर २०१३

Read More

पर्यावरण अभ्यास

डॉ.वाय.व्ही.पाटील, डॉ. शैलेश ए. वाघ, प्रा. सिद्धार्थ बी. सोनवणे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-69-8

Edition: फेब्रुवारी २०१४

Read More
Book
Add to Cart R 112.50 / $5.63
Book
Add to Cart R 90.00 / $4.50

हिन्दी आशययुक्त अध्यापन पद्धती (भाग १)

डॉ. विनोद विश्वासराव पाटील, प्रा. वजय डी. पाटील, प्रा. दिपक विश्वासराव पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-65-0

Edition: २२ नोव्हेंबर २०१३

Read More

भूगोल आशययुक्त अध्यापन पद्धती (भाग १)

डॉ.सौ. विजयश्री जे. दहीवेलकर, डॉ. विनोद विश्वासराव पाटील, प्रा. दिपक विश्वासराव पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-64-3

Edition: १८ ऑक्टोबर २०१३

Read More
Book
Add to Cart R 99.00 / $4.95
Book
Add to Cart R 112.50 / $5.63

इतिहास आशययुक्त अध्यापन पद्धती (भाग १)

डॉ. विनोद विश्वासराव पाटील, प्रा. दिपक विश्वासराव पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-63-6

Edition: १८ ऑक्टोबर २०१३

Read More

शिक्षण : विकासात्मक दृष्टिकोन

डॉ. विनोद विश्वासराव पाटील, डॉ.सौ. विजयश्री जे. दहीवेलकर, प्रा. दिपक विश्वासराव पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-60-5

Edition: १३ ऑक्टोबर २०१३

Read More
Book
Add to Cart R 130.50 / $6.53
Book
Add to Cart R 90.00 / $4.50

मी... एक अनोळखी कवी

ललित कोलते Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-58-2

Edition: ०९ सप्टेंबर २०१३

Read More

म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर विचारधारा

डॉ.व्ही.व्ही.भास्कर Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-51-3

Edition: १३ ऑक्टोबर २०१२

Read More
Book
Add to Cart R 360.00 / $18.00
Book
Add to Cart R 45.00 / $2.25

एड्स एक चिवट युद्ध

प्रा.डॉ. उल्हास पाटील, प्राचार्य डॉ. डी.आर. पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-49-0

Edition: १५ ऑगस्ट २०१३

Read More

परिवर्तनीय आदिवासी पावरा समाज

प्रा.डॉ. भरतसिंग अमरसिंग पटले Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-48-3

Edition: १ जून २०१३

Read More
Book
Add to Cart R 270.00 / $13.50
Book
Add to Cart R 202.50 / $10.13

मानसशास्त्राची मूलतत्त्वे

डॉ. निशा मुंदडा, डॉ. शशिकांत खलाणे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-45-2

Edition: २२ जुलै २०१३

Read More

अर्थशास्त्राची मूलतत्त्वे

डॉ.एस.डी. पाटील,प्रा.एल.एन. तायडे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-44-5

Edition: १५ ऑगस्ट २०१३

Read More
Book
Add to Cart R 247.50 / $12.38
Book
Add to Cart R 135.00 / $6.75

स्वास्थ्य व आहार

डॉ. जयश्री पी. बऱ्हाटे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-41-4

Edition: १७फेब्रुवारी २०१३

Read More

कंपनी सरकारकालीन खान्देश

डॉ.मधुकर पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-39-1

Edition: १२ जानेवारी २०१३

Read More
Book
Add to Cart R 270.00 / $13.50
Shadow

WELCOME TO ATHARVA PUBLICATIONS.

Offering a wide selection of books on thousands of topics at low prices to satisfy any book-lover!

डॉ. श्रीपाल सबनीस यांच्या स्वतंत्र विचारसारणीतून व परखड लेखनातून साकार झालेले आभ्यासपूर्ण ग्रंथ !

५ पुस्तकांचा संच R ११५० सवलतीत फक्त R९०० मध्ये, त्वरा करा ऑफर मर्यादित कालावधी साठी

View All Books For Order !!!

Mr. Lalit Jain Student

Hi, I just wanted to drop you all a line and let you know how pleased I am with your site. I found what I needed easily and the prices can't be beaten and the books arrived in a timely manner. "

Mr. Dhanpal Professor

"I love your website!! I love books and to find this site was one of the nicest things that ever happened to me. I adore your newsletters and look forward to them and actually read them! Keep up the great work.

LOGIN NOW REGISTER NOW Other Publications Books (0)