Cart

Book
Add to Cart R 45.00 / $2.25

मन्हा मामानं गावले जाऊ (कवितासंग्रह)

आबा गोविंदामहाजन Pay using : Cheque / DD Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-67-4

Edition: ०९ सप्टेंबर २०१३

Read More

'कविता-रती' सूची

डॉ. आशुतोष पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-18-6

Edition: ०३ मार्च २०१३

Read More
Book
Add to Cart R 315.00 / $15.75
Book
Add to Cart R 99.00 / $4.95

भारतीयस्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास (भाग १)

डॉ.मधुकर वि. पाटील ,प्रा.सुनील भा. पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-81-81171-36-3

Edition: २०११

Read More

कविताव्रती कवी शंकर रामाणी

डॉ.के.के.अहिरे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-81-90999-20-5

Edition: ०१ जानेवारी २०११

Read More
Book
Add to Cart R 225.00 / $11.25
Book
Add to Cart R 180.00 / $9.00

प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञान-आधुनिक काळाची गरज

डॉ.सौ. सुर्यकांता अजमेरा, डॉ. सुनंदा अहिरे, प्रा. अमृत पवार Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-10-3

Edition: २४ फेब्रुवारी २०११

Read More

बंधमुक्त (कवितासंग्रह)

प्रा. बी. एन. चौधरी Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-22-6

Edition: ११ नोव्हेंबर २०१२

Read More
Book
Add to Cart R 63.00 / $3.15
Book
Add to Cart R 360.00 / $18.00

धर्म ते धम्म

अ. फ. भालेराव Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-24-0

Edition: १५ ऑगस्ट २०१२

Read More

माय (कवितासंग्रह)

प्रभाकर तुकाराम पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-33-2

Edition: १३ नोव्हेंबर २०१२

Read More
Book
Add to Cart R 135.00 / $6.75
Book
Add to Cart R 135.00 / $6.75

बाप (कवितासंग्रह)

प्रभाकर पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-34-9

Edition: १३ नोव्हेंबर २०१२

Read More

शिवकालीन इतिहास

डॉ. सुनंदा अहिरे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-35-6

Edition: २०१२

Read More
Book
Add to Cart R 157.50 / $7.88
Book
Add to Cart R 58.50 / $2.93

वैखरी (भाग-२)

संपा. अभ्यासमंडळ Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-46-2

Edition: जानेवारी २०१२

Read More

वाचा एक तरी... चरित्र-आत्मचरित्र

डॉ. नारायण भोसले Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-48-6

Edition: ८ सप्टेंबर २०१२

Read More
Book
Add to Cart R 360.00 / $18.00
Book
Add to Cart R 270.00 / $13.50

जागतिकीकरण आणि मराठी भाषा

डॉ.सौ. सुर्यकांता अजमेरा,,प्रा.विनोद उपर्वट Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-49-3

Edition: २४ नोव्हेंबर २०११

Read More

गांधी विचार आणि युवकांची सक्रीयता

डॉ.सौ. सुर्यकांता अजमेरा,प्रा.सौ. अनुराधा पोतदार Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-51-6

Edition: २०११

Read More
Book
Add to Cart R 90.00 / $4.50
Book
Add to Cart R 247.50 / $12.38

गोमंतकीय कवी शंकर रामाणी

डॉ.के.के.अहिरे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-57-8

Edition: ०१ जानेवारी २०१२

Read More

फ.मुं. गजबजलेलं गाव

डॉ. मिलिंद बागुल Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-70-4

Edition: २८ नोव्हेंबर २०१३

Read More
Book
Add to Cart R 90.00 / $4.50
Book
Add to Cart R 157.50 / $7.88

व्यंकटेश माडगूळकर : वाङ्मयीन वेध

डॉ. जितेंद्र गिरासे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-76-9

Edition: २०१२

Read More

शंकरराव खरात : कथात्म वाङ्मय

डॉ. मिलिंद बागुल Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-77-6

Edition: १ जुलै २०१२

Read More
Book
Add to Cart R 315.00 / $15.75
Book
Add to Cart R 135.00 / $6.75

जातवर्गलिंगभाव इतिहासमीमांसा

डॉ. नारायण भोसले Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-87-5

Edition: २०१२

Read More

विमुक्ती प्रबोधन

डॉ. नारायण भोसले Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-88-2

Edition: २०१३

Read More
Book
Add to Cart R 162.00 / $8.10
Book
Add to Cart R 90.00 / $4.50

घुसमट

कल्याण जाधव Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-91-2

Edition: २४ नोव्हेंबर २०१२

Read More

साहित्यनिर्मिती : चर्चा आणि चिकित्सा डॉ. गंगाधर पानतावणे

डॉ.के.के.अहिरे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-92-9

Edition: २४ नोव्हेंबर २०१२

Read More
Book
Add to Cart R 180.00 / $9.00
Book
Add to Cart R 540.00 / $27.00

प्रतिबिंब : महिला समस्यांचा आत्मशोध

डॉ. निळकंठ भुसारी Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-99-8

Edition: ३ जानेवारी २०१३

Read More

मी माझ्याच बायकोचा (वात्रटिका)

आबा गोविंदामहाजन Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-01-8

Edition: ३ जानेवारी २०१३

Read More
Book
Add to Cart R 36.00 / $1.80
Book
Add to Cart R 315.00 / $15.75

मराठी साहित्यातील मानवतावाद

डॉ.के.के.अहिरे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-05-6

Edition: ३० मार्च २०१२

Read More

स्त्री सबलीकरण आणि वृत्तपत्रे

डॉ. शुभदा ठाकरे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-11-7

Edition: नोव्हेंबर २०११

Read More
Book
Add to Cart R 135.00 / $6.75
Book
Add to Cart R 135.00 / $6.75

ऊन-सावली

निंबाजीराव बागूल Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-13-1

Edition: १३ मे २०१३

Read More

महानुभाव वाङ्मय :स्मृतिस्थळ - एक अभ्यास

डॉ.व्ही.एन.पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-20-9

Edition: १२ डिसेंबर २०१२

Read More
Book
Add to Cart R 162.00 / $8.10
Book
Add to Cart R 45.00 / $2.25

अजब माणूस

डॉ. श. रा. राणे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-21-6

Edition: ११ मार्च २०१३

Read More

स्त्रीवाद आणि समाज परिवर्तन

डॉ. वंदना महाजन Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-26-1

Edition: २७ फेब्रुवारी २०१३

Read More
Book
Add to Cart R 270.00 / $13.50
Book
Add to Cart R 112.50 / $5.63

कथा नारायण गोविंदा आणि त्याच्या मुलाची

प्रल्हाद खरे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-38-4

Edition: १४ एप्रिल २०१३

Read More

संत आपश्री गुलाममहाराजांचे चरित्र

प्रा. डॉ. पुष्पा यशवंत गावीत Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-47-6

Edition: ९ ऑगस्ट २०१३

Read More
Book
Add to Cart R 67.50 / $3.38
Book
Add to Cart R 180.00 / $9.00

ताणतणावाचे व्यवस्थापन

प्राचार्य गुलाबराव खेडेकर Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-50-6

Edition: १५ ऑगस्ट २०१३

Read More

युद्ध

प्रा.जयेंद्र लेकुरवाळे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-54-4

Edition: २६ ऑगस्ट २०१३

Read More
Book
Add to Cart R 144.00 / $7.20
Book
Add to Cart R 130.50 / $6.53

शिक्षण आणि विकास

डॉ. विनोद विश्वासराव पाटील, डॉ.सौ. विजयश्री जे. दहीवेलकर, प्रा. दिपक विश्वासराव पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-59-9

Edition: १३ ऑक्टोबर २०१३

Read More

अविस्मरणीय चरित्रे-आत्मचरित्रे

डॉ. नारायण भोसले Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-77-3

Edition: नोव्हेंबर २०१३

Read More
Book
Add to Cart R 270.00 / $13.50
Book
Add to Cart R 247.50 / $12.38

बहुजनांचे दीपस्तंभ

डॉ. सुरेश तायडे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-78-0

Edition: 3 जानेवारी २०१३

Read More

भारतीय राष्ट्रवाद

डॉ.मधुकर वि. पाटील, डॉ.महेंद्र रघुवंशी Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-79-7

Edition: 08 मार्च २०१३

Read More
Book
Add to Cart R 315.00 / $15.75
Book
Add to Cart R 90.00 / $4.50

नवे स्वगत (कवितासंग्रह)

शशिकांत हिंगोणेकर Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-80-3

Edition: 9 सप्टेंबर २०१३

Read More

फॅसिस्ट (नाटक)

उदय सपकाळे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-87-2

Edition: 4 जानेवारी २०१४

Read More
Book
Add to Cart R 72.00 / $3.60
Book
Add to Cart R 360.00 / $18.00

विदर्भ वैखरी - डॉ. श्रीकांत तिडके गौरव ग्रंथ

डॉ.गणेश मालटे व डॉ. शिवाजी नागरे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-88-9

Edition: 11 जानेवारी २०१४

Read More

भविष्यकालीन शांततेसाठी गांधी विचारांचा पुनर्शोध

डॉ.डी.आर.पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-82795-93-3

Edition: २०१३

Read More
Book
Add to Cart R 315.00 / $15.75
Book
Add to Cart R 90.00 / $4.50

कार्यालयीन कौशल्ये (उपयोजितमराठी)

प्रा.अक्षय घोरपडे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-02-0

Edition: 11 फेब्रुवारी २०१४

Read More

वेध (कवितासंग्रह)

सुमती देशमुख Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-46-4

Edition: २०१४

Read More
Book
Add to Cart R 90.00 / $4.50
Book
Add to Cart R 225.00 / $11.25

साहित्य स्वरूप विचार

डॉ. किशोर पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-66-2

Edition: १५ जुलै २०१४

Read More

मराठा सत्तेचा उदय

डॉ.मधुकर वि. पाटील, डॉ. संजय पाटील, डॉ. वसंत देसले, डॉ. संजय शिंगाने, डॉ. दिलीप कदम Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-67-9

Edition: १ डिसेंबर २०१४

Read More
Book
Add to Cart R 225.00 / $11.25
Book
Add to Cart R 315.00 / $15.75

नागनाथ कोतापल्ले : साहित्य'','' स्वरूप आणि समीक्षा

डॉ. तुषार चांदवडकर व डॉ. पृथ्वीराज तौर Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-84093-68-6

Edition: १0 ऑक्टोबर २०१४

Read More

म. गांधी विचार आणि समकालीन समाज

डॉ.डी.आर.पाटील Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-14-1

Edition: २०१२

Read More
Book
Add to Cart R 360.00 / $18.00
Book
Add to Cart R 405.00 / $20.25

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे भारताला महासत्ता बनविण्यासाठीचे योगदान

डॉ.डी.पाटील, प्रा.एम.हांडे Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-31-8

Edition: १७ एप्रिल २०११

Read More

वैखरी (भाग-१)

संपा. अभ्यासमंडळ Rating Star SHOP NOW

Best Choice

ISBN: 978-93-81171-32-5

Edition: २०११

Read More
Book
Add to Cart R 58.50 / $2.93
Shadow

WELCOME TO ATHARVA PUBLICATIONS.

Offering a wide selection of books on thousands of topics at low prices to satisfy any book-lover!

डॉ. श्रीपाल सबनीस यांच्या स्वतंत्र विचारसारणीतून व परखड लेखनातून साकार झालेले आभ्यासपूर्ण ग्रंथ !

५ पुस्तकांचा संच R ११५० सवलतीत फक्त R९०० मध्ये, त्वरा करा ऑफर मर्यादित कालावधी साठी

View All Books For Order !!!

Mr. Lalit Jain Student

Hi, I just wanted to drop you all a line and let you know how pleased I am with your site. I found what I needed easily and the prices can't be beaten and the books arrived in a timely manner. "

Mr. Dhanpal Professor

"I love your website!! I love books and to find this site was one of the nicest things that ever happened to me. I adore your newsletters and look forward to them and actually read them! Keep up the great work.

LOGIN NOW REGISTER NOW Other Publications Books (0)