Cart

Other Books - Social Science Books Download Other Publications Books List

CATEGORIES

Book Author Unit Price Quantity Action
समाजशास्त्रीय संशोधन तल्वे व पद्धती प्रा.रा.ना.घाटोळे 100.00
समाजशास्त्रीय संकल्पना डॉ.माणिक माने 100.00
समाजशास्त्रीय संकल्पना आणि सिध्दांत डॉ.प्रदीप आगलावे 200.00
समाजशास्त्रीय संकल्पना वव्याप्ती प्रा.सौ.ज्योति डोईङ्गोडे 180.00
समाजशास्त्रीय विचारवंत प्रदीप आगलावे 250.00
समाजशास्त्रीय विचारवंत -पाश्‍चात्य आणि भारतीय डॉ.प्रदीप आगलावे 100.00
समाजशास्त्रीयसिध्दांत :विवेचनएवंव्याख्या एन.के.सिंधी 400.00
समाजशास्त्रीयअनुसंधान राजकुमार 400.00
समाजशास्त्रीयपध्दतियां रामजीयादव 700.00
समाजशास्त्रीयचिन्तकएवंसिध्दांतकार हरिकृष्णरावत 550.00
समाजशास्त्रीयविश्वकोश हरिकृष्णरावत 600.00
समाजमनोविज्ञान राजेंद्रकुमारशर्मा 895.00
समाजकल्याण :नारीदीक्षासंस्कृति जयश्रीभट्ट 300.00
समाजकार्य सुरेंद्रसिंह 450.00
समाजकार्य संशोधन पद्धतीशास्त्र प्राचार्य पुरुषोत्तम थोटे 150.00
समाजकार्य कर्ता डॉ.सौ.प्राजक्ता टांकसाळे 150.00
समाजकार्य कोश नीलम ताटके 700.00
समाजकार्य परिचय श्रीमती भारती शहा 150.00
समाजकार्याची मूलतत्वे प्राचार्य पुरुषोत्तम थोटे 100.00
समाजकीप्रमुखउप-ववस्थाएँ संजीवमहाजन 825.00
समाजप्रबोधनकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डॉ.पप्रा.सी.एच.निकुंभे 150.00
समाजवादीसमाज:बीससूत्रीकेार्यक्रम बनमाला 300.00
समाजव्यवस्था सामाजिकप्रक्रिया डॉ.दा.धों.काचोळे 125.00
सम्राट अशोक माधव कोडविलकर 50.00
सम्राट अशोकाचा राजधर्म आणि आर्यांची मनुस्मृती ज्ञानेश्‍वर ढावरे 40.00
सामान्य समाजशास्त्र प्रा.पी.के. कुलकर्णी 200.00
सामान्य मनोविज्ञान Mahavir Kumar 750.00
सामान्य मानसशास्त्र R. V. Pandit 325.00
सामान्य एवं असामान्य मनोविज्ञान Dr. Manorama Tiwari 750.00
सामाजिक संस्था प्रा.कुलकर्णी, गंदेवार 125.00
सामाजिक संस्था प्रा. अनंत जोशी 75.00
सामाजिक संशोधन पध्दती सुनील मायी 175.00
सामाजिक संशोधन पध्दती प्रदीप आगलावे 350.00
सामाजिक संशोधन पद्धती प्रा.एस.एन.गंदेवार 90.00
सामाजिक संशोधन पद्धती डॉ.दा.धों.काचोळे 150.00
सामाजिक संशोधन पद्धती डॉ.सौ.सुमन बेहेरे 150.00
सामाजिक संशोधन पद्धती डॉ.सुधीर बोधनकर 250.00
सामाजिक संशोधनाची तंत्रे ले.प्रा.मा.शं.सोमण 40.00
सामाजिक गट आणि सामाजिक संस्था प्रा. अनंत जोशी 75.00
सामाजिक शोध व सांख्यिकी Dr. Parmeshwar Sharma 700.00
सामाजिक मनोविज्ञान Nilesh Sharma 625.00
सामाजिक मानसशास्त्र प्रा.एस.एन.गंदेवार 110.00
सामाजिक मानसशास्त्र प्रा.रा.ना.घाटोळे 50.00
सामाजिक मानवशास्त्र डॉ.प्रदीप आगलावे 100.00
सामाजिक मानवशास्त्र डॉ.भा.कि. खडसे 70.00
सामाजिक आंदोलने गुरुनाथ नाडगोंडे 30.00
सामाजिक विचार व समाजशास्त्रीय विचारवंत कृष्णकुमार पुजारी 50.00
सामाजिक विचारधारा प्रा.मा.ग. पेंडके 45.00
सामाजिक विचारांचा मुलाधार डॉ.दा.धों.काचोळे 200.00
सामाजिक विचारप्रवाह प्रा.पी.के. कुलकर्णी 90.00
सामाजिकसंरचनाएवंपरिवर्तन संजीवमहाजन 700.00
सामाजिकसमस्याऐ रामअहुजा 575.00
सामाजिकसमस्याएँ रामजीयादव 775.00
सामाजिकसर्वेक्षणअनुसंधानएवंसांख्यिकी हरीशचंद्रउपाध्याय 550.00
सामाजिकसर्वेक्षणऔरअनुसंधानकीविधियॉंऔरप्रविधियॉं रामनाथशर्मा 650.00
सामाजिकसर्वेक्षणएवंअनुसंधान रामअहुजा 475.00
सामाजिकअनुसंधान,सर्वेक्षणएवंसांख्यिकी संजीवमहाजन 850.00
सामाजिकअनुसंधानएवंसर्वेक्षण नाटाणीपी.एन. 650.00
सामाजिकअनुसधान रामअहुजा 650.00
सामाजिकमनोविज्ञान संजीवमहाजन 900.00
सामाजिकमानवशास्त्र धर्मवीरमहाजन 800.00
सामाजिकआर्थिकभूगोल नन्दकिशोर 350.00
सामाजिकपरिवर्तनऔरसामाजिकनियंत्रण रामनाथशर्मा 450.00
सामाजिकपरिवर्तनकेविविधआयाम उषासिंह 400.00
सामाजिकविघटन रामनाथशर्मा 650.00
सामाजिकविचारधारा धर्मवीरमहाजन 750.00
सामाजिकविचारक दोषीएवंजैन 500.00
सामाजिकविचारक शारदातिवारी 550.00
सामाजिकविचारक शारदातिवारी 550.00
सामाजशास्त्रीय सिध्दांत डॉा.दा.धों.काचोळे 350.00
साम्राज्यवाद विरोध आणि जातिविनाश आनंद तुलतुंबडे 190.00
सामुदायिक विकास आणि विस्तारकार्याची मूलतत्वे प्रा.चं.वा. लाखे 50.00
सामुदायिकस्वास्थ डॉ.विमलेश कुमारी 425.00
साक्षावनप्रबन्ध शर्माआर.के. 500.00
सार्वजनिक आयव्यय Dr. Mulani M. U. 100.00
साहित्य, संस्कृती आणि जागतिकीकरण भालचंद्र नेमाडे 10.00
साहित्याचे समाजशास्त्र डॉ.प्रतिभा अहिरे 60.00
सावरकरांच्या समाजक्रांतीचे अंतरंग शेषराव मोरे 175.00
सजीव जगत Virendra Shrivastava 750.00
सूक्ष्म अर्थशास्त्र S. G. Pachpor 200.00
सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय विश्‍लेेषण Dr. G. N. Zamare 400.00
सेझ -विशेष आर्थिक क्षेत्र Dr. Vinayak Govilkar 95.00
सेक्युलॅरिझम :प्रबोधनाचा मानदंड डॉ.श्रीपाल सबनीस 40.00
सेक्स वर्कर :नलिनी जमीला सुप्रिया वकील 120.00
सुगम सामाजिक मानसशास्त्र डॉा.दा.धों.काचोळे 145.00
सुबोध समाजशास्त्र डॉ.माणिक माने 225.00
सुदृढ मानसिकतेसाठी Madhavi Kunte 100.00
स्त्री साहित्याचा मागोवा खंड -३ वैद्य, खांडगे,दिक्षित 1500.00
स्त्री चळवळ आणि राजकारण :समतेसाठी सत्तासंघर्ष अंजली मुळे 90.00
स्त्री चळवळीची वाटचाल वि.रा. देव 95.00
स्त्रीसस्वातंत्र्यवादिनी :विसाव्या शतकातील परिवर्तन विनया खडपेकर 300.00
स्त्रीसंघर्षाची नवीरुपे नंदिता गांधी 150.00
स्त्रीअस्मितेचा आविष्कार :एकोणिसावे शतक भाग ३ मृणालिनी जोगळेकर 75.00
स्त्रीमुक्तीचा आत्मस्वर तारा भवाळकर 100.00
स्त्रीप्रश्‍नांची चर्चा :एकोणिसावे शतक प्रतिभा रानडे 250.00
स्त्रीप्रश्‍नाची वाटचाल डॉ. विद्युत भागवत 290.00
स्त्रीपुरुष तुलना संपा.डॉ.विलास खोले 125.00
स्त्रीवादी सामाजिक विचार विद्युत भागवत 450.00
स्थलांतरीत बांगलादेशीय Dr. Rahul Bhagat 200.00
स्थूल अर्थशास्त्र Dr. S. V. Dhamdhere 200.00
LOGIN NOW REGISTER NOW