Cart

Other Books - Social Science Books Download Other Publications Books List

CATEGORIES

Book Author Unit Price Quantity Action
उदारीकरणऔरआर्थिकविकेास खंडेलाएम.सी. 525.00
उद्योन्मुख भारतीय समाज, संस्कृती आणि शिक्षण कुलकर्णी/काळदाते 200.00
उद्योगाचे समाजशास्त्र प्रा.पी.के. कुलकर्णी 100.00
उत्तम अध्यापनाची रहस्ये Dr. Ashok R. Kelkar 220.00
उत्तर-आधुनिकतावादऔरगांधी उपासनापाण्डेय 525.00
उपयोजित मानसशास्त्र Dr. Mrunalini Barlinge 250.00
उपभोक्तासंरक्षण :कानूनएवंव्यवहार खंडेलाएम.सी. 550.00
उपरा लक्ष्मण माने 100.00
उच्चतरसमाजशास्त्रसिध्दांत त्रिवेदीएवंदोषी 525.00
उच्चतरसमाजशास्त्रविश्वकोश हरिकृष्णरावत 795.00
उच्चत्तर समाजशास्त्रीय सिध्दान्त डॉ. तोष्णीवाल 200.00
आयदान उर्मिला पवार 220.00
आगरकरांचे सांस्कृतिक आणि साहित्यविषयक विचार प्रा.तानाजी ठोंबरे 40.00
आगरकरांचे राजकीय विचार अशोक चौसाळकर 40.00
आगळी आंदोलने वेगळे आंदोलक मालती गाडगीळ 50.00
आंबेडकरीस्वकथने : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन अनिल सूर्या 200.00
आंतरराष्टीय संबंध Dr.J.R.Shinde 110.00
आंतरराष्टीय संबंध Dr.J.R.Shinde 110.00
आंतरराष्टीय संबंध महत्वाच्या संकल्पना Dr.B.D.Todkar 495.00
आंतरराष्टीय संबंध महत्वाच्या संकल्पना Dr.B.D.Todkar 495.00
आंतरराष्टीय संबंध व सामरिक शास़्त्र शब्दकोश Dr.B.D.Todkar 150.00
आंतरराष्टीय संबंध व सामरिक शास़्त्र शब्दकोश Dr.B.D.Todkar 150.00
आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र Dr. S. V. Dhamdhere 200.00
आधुनिक समाजशास्त्र डॉ.भा.कि. खडसे 55.00
आधुनिक सरकार सिध्दांत एवं व्यवहार Kusum Vajpei 725.00
आधुनिक सरकार सिध्दांत एवं व्यवहार Kusum Vajpei 725.00
आधुनिक सामान्य मानसशास्त्र Mukund Inamdar 250.00
आधुनिक भारत 1750-1971 Dr. Dhananjay Acharya 500.00
आधुनिक भारत का इतिहास Dr. Mahashweta Chaturvedi 750.00
आधुनिक भारत का इतिहास Kusum Vajpai 725.00
आधुनिक भारत का इतिहास - 1757 ते 1857 तक Rajiv Kumar Gohit 900.00
आधुनिक भारतातील सामाजिक समस्या प्रदीप आगलावे 120.00
आधुनिक भारतातील दलितदृष्टिकोन आणि मूल्ये एस.एम.मिचेल 300.00
आधुनिक भारताचा इतिहास 1757 ते 1857 Dr. Suman Vaidya 250.00
आधुनिक भारताचा इतिहास 1947 - 2000 Dr. Shanta Kothekar 400.00
आधुनिक भारतीय राजकीय विचार संहिता आणि संदर्भ Vidhut Chakravati 595.00
आधुनिक भारतीय राजकीय विचार संहिता आणि संदर्भ Vidhut Chakravati 595.00
आधुनिक अर्थशास्त्र सिध्दात एवं व्यवहार Dr. Jyotika B. Patel 1150.00
आधुनिक आर्थिक और वाणिज्य भूगोल Satyendra Agrawal 725.00
आधुनिक राजनीतीक चिन्तक Dr.Viplav 1250.00
आधुनिक राजनीतीक चिन्तक Dr.Viplav 1250.00
आधुनिक राजकीय विश्‍लेषण Pra.Vilas Aawari 145.00
आधुनिक राजकीय विश्‍लेषण Pra.Vilas Aawari 145.00
आधुनिक राजकीय विश्‍लेषण कोश Dr.Vijay Dev 300.00
आधुनिक राजकीय विश्‍लेषण कोश Dr.Vijay Dev 300.00
आधुनिक जग - अठराव्या शतकापासून विसाव्या शतकापर्यंत Dr. Dhananjay Acharya 300.00
आधुनिक जग 1814 ते 1914 Dr. Suman Vaidya 160.00
आधुनिक जग भाग 1 Dr. Suman Vaidya 200.00
आधुनिक जग भाग 2 - 1945 ते 1980 Dr. Suman Vaidya 220.00
आधुनिकसमाजशास्त्रीयविचारक एस.एल.दोषी 695.00
आधुनिकभारतमेंसामाजिकपरिवर्तन संजीवमहाजन 495.00
आधुनिकताऔरमहिलाउत्पीडन खंडेलाएम.सी. 400.00
आधुनिकताउत्तर-आधुनिकताएवंनवसमाजशास्त्रीयसिध्दांत एस.एल.दोषी 595.00
आधुनिकेताऔरभारतीयसमाज खंडेलाएम.सी. 500.00
आमचा बाप आन् आम्ही नरेंद्र जाधव 200.00
आरक्षणनीतिएवंशिक्षक नीरजप्रिया 425.00
आरोग्य आणि समाज Dr. Arvind Godbole 150.00
आरोग्य आणि समाज अरविंद गोडबोले 150.00
आरोग्य आणि समाज पी.के.कुलकर्णी 300.00
आर्थिक संकल्पना - अभिनव व मोलाचा संक्षिप्त कोश Dr. Vinayak Govilkar 250.00
आर्थिक भूगोल Dr. Vitthal Gharpure 350.00
आर्थिक विकास में पर्यटन का योगदान Atul Sharma 625.00
आर्थिक विकास एवं प्राकृतिक संसाधन Anurag Sharma 750.00
आर्थिक विचारों का इतिहास T. N. Hajela 295.00
आदिवासी समस्या आणि बदलते संदर्भ डॉ.गोविंद गारे 90.00
आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र डॉ. आगलावे 125.00
आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र रा. ज. लोटे 100.00
आदिवासी लोककथा डॉ.गोविद मोरे 125.00
आदिवासीसमाजऔरआधुनिकेता पूरणमल 500.00
आजकालचा भारत Rajani Pam Datta 700.00
इंग्लैण्ड का स्थानीय प्रशासन Dr.Abhishek Tripathi 750.00
इंग्लैण्ड का स्थानीय प्रशासन Dr.Abhishek Tripathi 750.00
इतिहास के मौलिक आयाम Manju Shukla 895.00
कंपनी सरकारकालीन खानदेश Dr. Madhukar V. Patil 150.00
कम्युनिस्ट जाहीरनामा मार्क्स, एंगल्स 20.00
कम्युनिस्ट जाहीरनाम्याची दीडशे वर्षे प्रभाकर संझगिरी 10.00
कर्मधर्मसंयोग मर्म सात्विक जीवनविकासाचे Dr. Anand Kulkarni 200.00
कहाणी सुभाषचंद्रांची भाग -१ डॉ.य. दि. ङ्गडके 500.00
कार्यशीलमहिलाएंएवंभारतीयसमाज सुभाषचंद्रगुप्ता 550.00
कार्ल मार्क्सच्या ऊरी उरळिींरश्र या ग्रंथाचा अनुवाद खंड ३ वसंत तुळपुळे 2000.00
कोकणा-कोकणी आदिवासी इतिहास आणि जीवन बी.ए. देशमुख 75.00
कोल्हाट्याचं पोर किशोर शा.काळे 100.00
कॉंगेस का इतिहास एवं कार्य Aalok Kumar 750.00
कॉंगेस का इतिहास एवं कार्य Aalok Kumar 750.00
क्रांत्यांचे शतक एजाज अहमद 80.00
कुटुंबसंस्था आणि परित्यक्ता स्त्री Dr. Shila D. Deshpande 125.00
कृषि भूगोल Satyendra Agrawal 725.00
कृषि अर्थशास्त्र Dr. S. B. Katmusare 160.00
कृषिवानिकीएवंजलवायुपरिवर्तन नेवाजआर. 500.00
कृषी भूगोल Dr. Vitthal Gharpure 250.00
राष्टीय सुरक्षा मुददे और चुनौतियॉं Sanjay Kumar 750.00
राष्टीय सुरक्षा मुददे और चुनौतियॉं Sanjay Kumar 750.00
राजनिती विज्ञान के मूल आधार Arun Kumar Tyagi 750.00
राजनिती विज्ञान के मूल आधार Arun Kumar Tyagi 750.00
राजनितीशास्त्र के सिध्दांत Pradip Mathur 750.00
राजनितीशास्त्र के सिध्दांत Pradip Mathur 750.00
राजनितीक सिध्दांत एवं विचार Dr.D.S.Yadav 950.00
राजनितीक सिध्दांत एवं विचार Dr.D.S.Yadav 950.00
राजनितीक चिन्तन का इतिहास Dr.D.S.Yadav 875.00
राजनितीक चिन्तन का इतिहास Dr.D.S.Yadav 875.00
LOGIN NOW REGISTER NOW