Cart

Other Books - Social Science - Sociology Books Download Other Publications Books List

CATEGORIES


Book Author Unit Price Quantity Action
A Farewell to Ambedkar Dr. D.R. Jatava 500.00
A Handbook of Sociology, 1997, 270pp Sharan, Raka 250.00
A Quest for a Small Family, 384pp, 1991 B.L. Raina 750.00
A Textbook of Social Research Rati Chhapekar 595.00
नगरीयसमाजशास्त्र राजेंद्रकुमारशर्मा 395.00
नगरीयसमाजशास्त्र शारदातिवारी 800.00
नगरीयता का सम्बोध सुधाकर तिवारी 265.00
नगरीयताकासम्बोध सुधाकरतिवारी 265.00
निर्धनताउन्मूलनएवंग्रामीणविकास कलवारएस.सी. 500.00
नक्षलवादी आणि आदिवासी डॉ.गोविद गारे 50.00
नागरी समाजशास्त्र डॉ.दा.धों.काचोळे 250.00
नागरीय समाजशास्त्र शारदा तिवारी 595.00
नारी पर्व नीलम गोर्‍हे 150.00
नारीशोषण :समस्याएंएवंसमाधान राजकुमार 550.00
नारीकेबदलतेआयाम राजकुमार 425.00
नाणे संबंध आणि सामाजिक संस्था डॉ.दा.धों.काचोळे 225.00
संस्कृति,समाजऔरसाहित्य आर.पी.कुलश्रेष्ठ 325.00
संस्कृतिकेसंदर्भ माथूरके. 600.00
संस्थांचे समाजशास्त्र पी.के. कुळकर्णी 150.00
संशोधन पद्धती प्रा.वा.भा.पाटील 40.00
संशोधन पद्धती व आप्तसंबंध डॉ.दा.धों.काचोळे 250.00
संशोधन पद्धती,प्रक्रिया, अंतरंग डॉ.दु.का.संत 60.00
संशोधन पद्धतीशास्त्र व तंत्रे डॉ.प्रदीप आगलावे 300.00
संत तुकारामांवर बौध्द धम्माचाप्रभाव महादेव विठुजी लभाने 350.00
संविधान सभेत डॉ.आंबेडकर जयदेव गायकवाड 200.00
समग्र समाजशास्त्र व्ही.बी. पाटील 225.00
समग्र आंबेडकर चरित्र खंड १ ते २४ बी.सी.कांबळे 1400.00
समग्रगॉंधीदर्शन :गॉंधीचिंतनऔरवर्तमानप्रसंग रत्तूके.के. 650.00
समकालीन भारतातील नागरी स्त्रिया रेहाना घडियाली 400.00
समकालीन भारतातील सामाजिक समस्या जयंत घाटगेे 125.00
समकालीनसमाजशास्त्रीयसिध्दांत धर्मवीरमहाजन 950.00
समकेालीनसमाजशास्त्रीयसिध्दांत धर्मवीरमहाजन 950.00
समकेालीनमानवशास्त्र एस.एल.दोषी 625.00
समाज आणि संस्कृती नरेंद्र चपळगावकर 90.00
समाज आणि महिला डॉ.नीलम गोर्‍हे 110.00
समाज विकासासाठीव्यक्तिविकास इंदुमती पारीख 225.00
समाजसत्तावाद : मनोराज्यमय आणि शास्त्रीय ङ्ग्रेडरिक एक्षल्स 100.00
समाजशास्त्र एस.वाधवा 550.00
समाजशास्त्र नी.स.वैद्य 200.00
समाजशास्त्र डॉ.आगलावे 150.00
समाजशास्त्र -एम.पी.एस.सी.,नेट/सेट डॉ.प्रदीप आगलावे 200.00
समाजशास्त्र :अवधारणाएवंविकास सुधीरदेवरे 700.00
समाजशास्त्र :मुलभूत संकल्पना प्रा. अनंत जोशी 70.00
समाजशास्त्र :उद्योग संगठणव्यवस्थापन आणि जागतिकीकरण डॉ.दा.धों.काचोळे 225.00
समाजशास्त्र :राज्यसेवा मुख्य परीक्षा प्रा.कोंडेवार 150.00
समाजशास्त्र :विवेचनाएवंपरिप्रेक्ष्य रामअहुजा 195.00
समाजशास्त्र संज्ञाकोश बी.आर.जोशी 1100.00
समाजशास्त्र सेट/नेट घाटगे/पाटील 250.00
समाजशास्त्र मूलभूत संकल्पना कर्‍हाडे 250.00
समाजशास्त्र परिचय रा.ज.लोटे 175.00
समाजशास्त्र परिचय :ग्रामीण व नागरी पी.के. कुळकर्णी 350.00
समाजशास्त्र- संकल्पनात्मक ओळख डॉ.दा.धों.काचोळे 225.00
समाजशास्त्र: मूलभूत संकल्पना डॉ.भा.कि. खडसे 70.00
समाजशास्त्रकाभारतीयकरण ए.केर्‍कौल 450.00
समाजशास्त्रकेसिध्दांत रामनाथशर्मा 695.00
समाजशास्त्राची ओळख सुनील मायी 150.00
समाजशास्त्राची औळख पप्रा. कुलकर्णी,गंदेवार 150.00
समाजशास्त्राची मूलतत्त्वे डॉ.उत्तम भोईटे 100.00
समाजशास्त्राची मूलतत्त्वे गुरुनाथ नाडगोंडे 125.00
समाजशास्त्राची मूलतत्त्वे वैद्य, लाखे 45.00
समाजशास्त्राची रुपरेषा लीला शिंदे 170.00
समाजशास्त्रपरिचय दिलीप खैरनार 200.00
समाजशास्त्रीय संशोधन तल्वे व पद्धती प्रा.रा.ना.घाटोळे 100.00
समाजशास्त्रीय संकल्पना डॉ.माणिक माने 100.00
समाजशास्त्रीय संकल्पना आणि सिध्दांत डॉ.प्रदीप आगलावे 200.00
समाजशास्त्रीय संकल्पना वव्याप्ती प्रा.सौ.ज्योति डोईङ्गोडे 180.00
समाजशास्त्रीय विचारवंत प्रदीप आगलावे 250.00
समाजशास्त्रीय विचारवंत -पाश्‍चात्य आणि भारतीय डॉ.प्रदीप आगलावे 100.00
समाजशास्त्रीयसिध्दांत :विवेचनएवंव्याख्या एन.के.सिंधी 400.00
समाजशास्त्रीयअनुसंधान राजकुमार 400.00
समाजशास्त्रीयपध्दतियां रामजीयादव 700.00
समाजशास्त्रीयचिन्तकएवंसिध्दांतकार हरिकृष्णरावत 550.00
समाजशास्त्रीयविश्वकोश हरिकृष्णरावत 600.00
समाजमनोविज्ञान राजेंद्रकुमारशर्मा 895.00
समाजकल्याण :नारीदीक्षासंस्कृति जयश्रीभट्ट 300.00
समाजकार्य सुरेंद्रसिंह 450.00
समाजकार्य संशोधन पद्धतीशास्त्र प्राचार्य पुरुषोत्तम थोटे 150.00
समाजकार्य कर्ता डॉ.सौ.प्राजक्ता टांकसाळे 150.00
समाजकार्य कोश नीलम ताटके 700.00
समाजकार्य परिचय श्रीमती भारती शहा 150.00
समाजकार्याची मूलतत्वे प्राचार्य पुरुषोत्तम थोटे 100.00
समाजकीप्रमुखउप-ववस्थाएँ संजीवमहाजन 825.00
समाजप्रबोधनकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डॉ.पप्रा.सी.एच.निकुंभे 150.00
समाजवादीसमाज:बीससूत्रीकेार्यक्रम बनमाला 300.00
समाजव्यवस्था सामाजिकप्रक्रिया डॉ.दा.धों.काचोळे 125.00
सम्राट अशोक माधव कोडविलकर 50.00
सम्राट अशोकाचा राजधर्म आणि आर्यांची मनुस्मृती ज्ञानेश्‍वर ढावरे 40.00
सामान्य समाजशास्त्र प्रा.पी.के. कुलकर्णी 200.00
सामाजिक संस्था प्रा.कुलकर्णी, गंदेवार 125.00
सामाजिक संस्था प्रा. अनंत जोशी 75.00
सामाजिक संशोधन पध्दती सुनील मायी 175.00
सामाजिक संशोधन पध्दती प्रदीप आगलावे 350.00
सामाजिक संशोधन पद्धती प्रा.एस.एन.गंदेवार 90.00
सामाजिक संशोधन पद्धती डॉ.दा.धों.काचोळे 150.00
सामाजिक संशोधन पद्धती डॉ.सौ.सुमन बेहेरे 150.00
सामाजिक संशोधन पद्धती डॉ.सुधीर बोधनकर 250.00
सामाजिक संशोधनाची तंत्रे ले.प्रा.मा.शं.सोमण 40.00
सामाजिक गट आणि सामाजिक संस्था प्रा. अनंत जोशी 75.00
सामाजिक मानसशास्त्र प्रा.एस.एन.गंदेवार 110.00
सामाजिक मानसशास्त्र प्रा.रा.ना.घाटोळे 50.00
LOGIN NOW REGISTER NOW