वस्तू व सेवा कर
वस्तू व सेवा कर
वस्तू व सेवा कर
वस्तू व सेवा कर

वस्तू व सेवा कर

  • ISBN : 978-93-6186-186-4
  • Author : प्रा. श्याम साळुंखे, प्रा. किरण पाटील
  • Edition : 1 April2024
  • Weight : 100
  • Size : 5.5 x 8.5
  • Total Page : 86
  • Delivery : 2-7 business days
  • Pay Using : Cheque / DD
  • Category : Commerce & Management,
  • Sub Category : वाणिज्य,
140 175 20 % OFF
Qty

0 REVIEW FOR वस्तू व सेवा कर

ADD A REVIEW

Your Rating

वस्तू व सेवा कर

वस्तू आणि सेवा कर ही कर क्रेडिट यंत्रणा आहे ज्यामध्ये वस्तू व सेवांच्या विक्रीच्या प्रत्येक टप्प्यावर वस्तू आणि सेवांवर कर आकारला जातो. या कर प्रणाली अंतर्गत वस्तूंचा विक्रेता किंवा सेवा प्रदाता वस्तू खरेदी करण्यासाठी किंवा सेवा खरेदी करण्यासाठी त्याने भरलेल्या कराच्या इनपुट क्रेडिटवर दावा करू शकतो (म्हणजे इनपुट जीएसटी). त्यानंतर वस्तू किंवा सेवांच्या पुरवठ्यावर (म्हणजे आउटपुट जीएसटी) देय रकमेच्या तुलनेत तो GST च्या क्रेडिटचा वापर करू शकतो. तंतोतंत, याला पुरवठा साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर वस्तू आणि सेवांमध्ये केलेल्या मूल्य-अ‍ॅडिशनवर गोळा केलेला उपभोग कर म्हणून संबोधले जाऊ शकते.