इंटरनेट व विपणन
इंटरनेट व विपणन
इंटरनेट व विपणन
इंटरनेट व विपणन

इंटरनेट व विपणन

  • ISBN : 978-81-94543-32-9
  • Author : डॉ डी पी देशपांडे, डॉ एस व्ही जोशी, डॉ योगेश तोरवणे
  • Edition : First
  • Weight : 109
  • Size : 5.5 x 8.5
  • Total Page : 95
  • Delivery : 2-7 business days
  • Pay Using : Cheque / DD
  • Category : Commerce & Management,
  • Sub Category : वाणिज्य,व्यवस्थापन,
140 175 20 % OFF
Qty

0 REVIEW FOR इंटरनेट व विपणन

ADD A REVIEW

Your Rating

इंटरनेट व विपणन

विपणन व्यवस्थापन हे पुस्तक युजीसी च्या नविन मार्गदर्शक तत्वानुसार आणि महाराष्ट्रतील कवयित्रि बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद विद्यापीठाचे बी.ए.,बी.कॉम., एम.कॉम. आणि एम.पी.एम. बी.बी.ए. अभ्यासक्रम आधार मानून तयार करण्यात आले आहे. मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, अ‍ॅडव्हर्टाझींग क्षेत्रातील विशेष पदविका अभ्यासक्रमांसाठी देखील या पुस्तकाचा उपयोग होऊ शकेल.