मानव संसाधन व्यवस्थापन
मानव संसाधन व्यवस्थापन
मानव संसाधन व्यवस्थापन
मानव संसाधन व्यवस्थापन

मानव संसाधन व्यवस्थापन

  • ISBN : 978-93-95710-29-9
  • Author : डॉ. दिलीप पाटील, डॉ.चंद्रकांत देवरे
  • Edition : 22 October 2022
  • Weight : 250
  • Size : 5.5 x 8.5
  • Total Page : 234
  • Delivery : 2-7 business days
  • Pay Using : Cheque / DD
  • Category : Commerce & Management,
  • Sub Category : वाणिज्य,व्यवस्थापन,
316 395 20 % OFF
Qty

0 REVIEW FOR मानव संसाधन व्यवस्थापन

ADD A REVIEW

Your Rating

मानव संसाधन व्यवस्थापन

प्रस्तुत पुस्तकात मानव संसाधन व्यवस्थापनाची ओळख यात मानव संसाधन व्यवस्थापनाची संकल्पना व व्याख्या, वैशिष्ट्ये, उद्देश, कार्य, व्याप्ती आणि मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन व्यवस्थापन, मानव संसाधन पध्दती, मानव संसाधन व्यवस्थापन आणि कर्मचारी व्यवस्थापन यातील फरक, मानव संसाधनाचे गुण आणि भूमिका, मानव संसाधना पुढील आव्हाने मानव संसाधन व्यवस्थापन-मानव संसाधन नियोजन संकल्पना, मानव संसाधन नियोजनाचे घटक, मानव संसाधन नियोजनाचे फायदे आणि मर्यादा, मानव संसाधन नियोजनाच्या प्रक्रिया, मानव संसाधन नियोजनाचे वाढते महत्त्व, मानव संसाधन नियोजनाचे प्रकार, कार्य विश्लेषण आणि कार्यरचना, विश्लेषणाचे महत्त्व, साधने, कार्यविश्लेषण प्रक्रिया, कार्यरचना, कार्याचे वर्णन लिहा, कार्य विशेषीकरण, कार्यरचना. भरती-अर्थ, व्याख्या, उद्देश, महत्त्व, भरतीचे धोरण, भरती करीत असतांना परिणाम करणारे घटक यासह विविध मुद्द्याचे सविस्तर वर्णन केले आहे. 

RELATED BOOKS