अर्थजागर : आर्थिक जाणीवा समृद्ध करणारे
अर्थजागर : आर्थिक जाणीवा समृद्ध करणारे
अर्थजागर : आर्थिक जाणीवा समृद्ध करणारे
अर्थजागर : आर्थिक जाणीवा समृद्ध करणारे

अर्थजागर : आर्थिक जाणीवा समृद्ध करणारे

  • ISBN : 978-93-88544-31-3
  • Author : डॉ संजय तुपे
  • Edition : First
  • Weight : 150
  • Size : 5.5 x 8.5
  • Total Page : 135
  • Delivery : 2-7 business days
  • Pay Using : Cheque / DD
  • Category : Social Science,Commerce & Management,
  • Sub Category : अर्थशास्त्र,वाणिज्य,
160 200 20 % OFF
Qty

0 REVIEW FOR अर्थजागर : आर्थिक जाणीवा समृद्ध करणारे

ADD A REVIEW

Your Rating

अर्थजागर : आर्थिक जाणीवा समृद्ध करणारे

‘अर्थजागर’ या पुस्तकात सात प्रकरणे असून पुस्तकाची सुरवात भारतीय नाणे धोरणाचे अर्थकारणावरील परिणाम या प्रकरणाने होऊन, नोटाबंदी, अर्थव्यवस्थेची वाटचाल, बँकिंग उद्योगातील घडामोडी, करसुधारणा, महाराष्ट्रातील जनजीवन व कृषी समस्या, जागतिक आर्थिक आणि राजकीय घडामोडीचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणाम या शेवटच्या प्रकरणाने होते. प्रत्येक प्रकरणात समाविष्ट उपविषय जनतेच्या जिव्हाळ्याचेव समाजजीवनावर खोलवर परिणाम करणारे आहेत.