प्रगत शैक्षणिक सिद्धांत (भाग १)
प्रगत शैक्षणिक सिद्धांत (भाग १)
प्रगत शैक्षणिक सिद्धांत (भाग १)
प्रगत शैक्षणिक सिद्धांत (भाग १)

प्रगत शैक्षणिक सिद्धांत (भाग १)

  • ISBN : 978-93-85027-45-1
  • Author : डॉ पी एस नन्नवरे
  • Edition : First
  • Weight : 79
  • Size : 5.5 x 8.5
  • Total Page : 62
  • Delivery : 2-7 business days
  • Pay Using : Cheque / DD
  • Category : Social Science,Marathi & Literature,
  • Sub Category : शिक्षणशास्त्र,क्रमिक पुस्तके,
80 100 20 % OFF
Qty

0 REVIEW FOR प्रगत शैक्षणिक सिद्धांत (भाग १)

ADD A REVIEW

Your Rating

प्रगत शैक्षणिक सिद्धांत (भाग १)

शिक्षणशास्त्राच्या अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांना शिक्षणशास्त्राच्या विविध घटकांच्या मुलभूत संकल्पना स्पष्ट व्हाव्यात, या पातळीवर किमान त्या घटकांची तोंडओळख व्हावी, त्यांच्या संकल्पना दृढमूल व्हाव्यात म्हणून या अभ्यास घटकातील शिक्षणाचे ऐतिहासिक सिद्धांत, शिक्षणाचे तात्वीक सिद्धांत, शिक्षणाचे सामाजिक अधिष्ठान, शिक्षणातल मानसशास्त्रीय अधिष्ठान, अध्ययनावर परिणाम करणारे घटकयांचा अभ्यास करणे गरजेचे वाटते.

RELATED BOOKS