सामाजिकशास्त्रे संशोधन पद्धती आणि आयपीआर
सामाजिकशास्त्रे संशोधन पद्धती आणि आयपीआर
सामाजिकशास्त्रे संशोधन पद्धती आणि आयपीआर
सामाजिकशास्त्रे संशोधन पद्धती आणि आयपीआर

सामाजिकशास्त्रे संशोधन पद्धती आणि आयपीआर

  • ISBN : 978-81-19118-56-4
  • Author : प्रा. अविनाश साबळे, डॉ. सुनील इंगळे
  • Edition : 11 July 2023
  • Weight : 245
  • Size : 5.5 x 8.5
  • Total Page : 230
  • Delivery : 2-7 business days
  • Pay Using : Cheque / DD
  • Category : Social Science,
  • Sub Category : अर्थशास्त्र,संशोधन पध्दती,
340 425 20 % OFF
Qty

0 REVIEW FOR सामाजिकशास्त्रे संशोधन पद्धती आणि आयपीआर

ADD A REVIEW

Your Rating

सामाजिकशास्त्रे संशोधन पद्धती आणि आयपीआर

‘सामाजिकशास्त्रे संशोधन पद्धती आणि आय.पी.आर.’ वर नवीन बदलासह पण तितकाच समजण्यास सोपा असेल अशा अद्ययावत ग्रंथाची फार मोठी उणीव भासत होती; परंतु महाराष्ट्रातील निरनिराळ्या विद्यापीठांच्या एम. ए. व बी. ए. वर्गांसाठी अभ्यासक्रमात सुधारणा केल्या गेली. जवळपास महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठांत ‘सामाजिकशास्त्रे संशोधन पद्धती आणि आय.पी.आर.’ या विषयाशी संबंधित पेपर आहेत. मी अध्यापन करत असलेल्या शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था (स्वायत्त), अमरावती, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठामध्ये अद्ययावत अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला असून त्या विद्यार्थ्यांच्या समस्यांची व निकडीची जाणीव लक्षात घेऊन व अन्य विद्यापीठांच्या सुधारित अभ्यासक्रमातील सर्व विषयांचा ऊहापोह प्रस्तुत ग्रंथात केला आहे. त्याच अनुषंगाने प्रस्तुत ग्रंथाचे प्रकाशन करण्यात आले आहे.