राजकारणातील आधुनिक संकल्पना आणि धोरण
राजकारणातील आधुनिक संकल्पना आणि धोरण
राजकारणातील आधुनिक संकल्पना आणि धोरण
राजकारणातील आधुनिक संकल्पना आणि धोरण

राजकारणातील आधुनिक संकल्पना आणि धोरण

  • ISBN : 978-93-95710-43-5
  • Author : डॉ. प्रतिभा टावरी, डॉ. संगीता भांगडिया - मालाणी, डॉ. अनंत आवटी
  • Edition : 26 January 2023
  • Weight : 180
  • Size : 5.5 x 8.5
  • Total Page : 160
  • Delivery : 2-7 business days
  • Pay Using : Cheque / DD
  • Category : Social Science,
  • Sub Category : राज्यशास्त्र,
236 295 20 % OFF
Qty

0 REVIEW FOR राजकारणातील आधुनिक संकल्पना आणि धोरण

ADD A REVIEW

Your Rating

राजकारणातील आधुनिक संकल्पना आणि धोरण

राज्यशास्त्र हा विषय अभ्यासकांप्रमाणेच सामान्य वाचकांच्याही आवडीचा आहे, त्या दृष्टीने तसेच विद्यार्थ्यांना राज्यशास्त्र विषयाची गोडी लागावी व विषयाचे आकलन चांगल्या प्रकारे व्हावे म्हणून प्रस्तुत पुस्तकाचे लेखन अत्यंत सुगम भाषेत करण्यात आले आहे. 

पुस्तकातील पहिल्या प्रकरणात नेतृत्वाचा अर्थ, वैशिष्ट्ये, घटक, गुण, कार्य, भूमिका व प्रकार यांचे सविस्तरपणे विश्लेषण करण्यात आले आहे. दुसर्‍या प्रकरणात आरक्षण धोरणाचा अर्थ व स्वरूप स्पष्ट करून आरक्षण आणि राजकारण यांचा संबंध उकलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तिसर्‍या प्रकरणात राष्ट्रवादाचा अर्थ, स्वरूप, घटक तसेच वर्तमानकालीन भारतातील राष्ट्रवादाची स्थिती विशद करण्यात आली आहे. चौथ्या प्रकरणात सांप्रदायवादाचा अर्थ, वैशिष्ट्ये व स्वरूप स्पष्ट करून राजकारणात सांप्रदायवादाची भूमिका आणि भारतातील सांप्रदायवादाचे वर्तमान स्थान याचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. पाचव्या प्रकरणात दहशतवादाचा अर्थ, उद्दिष्टे, स्वरूप, प्रकार, कारणे, परिणाम व उपाययोजना तसेच भारतात दहशतवादाच्या प्रतिबंधासाठी केलेले कायदे याची चर्चा करण्यात आली आहे. 

प्रस्तुत पुस्तकात प्रत्येक घटक विस्ताराने देण्याबरोबरच विवाद्य प्रश्नांच्या सर्व साधक बाधक बाजू अभ्यासकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.


RELATED BOOKS