शेतीचे अर्थशास्त्र
शेतीचे अर्थशास्त्र
शेतीचे अर्थशास्त्र
शेतीचे अर्थशास्त्र

शेतीचे अर्थशास्त्र

  • ISBN : 978-81-19118-49-6
  • Author : प्रा. अविनाश साबळे
  • Edition : 11 July 2023
  • Weight : 285
  • Size : 5.5 x 8.5
  • Total Page : 270
  • Delivery : 2-7 business days
  • Pay Using : Cheque / DD
  • Category : Social Science,
  • Sub Category : अर्थशास्त्र,
396 495 20 % OFF
Qty

0 REVIEW FOR शेतीचे अर्थशास्त्र

ADD A REVIEW

Your Rating

शेतीचे अर्थशास्त्र

शेतीचे अर्थशास्त्र वर नवीन बदलांसह पण तितकाच समजण्यास सोपा असेल अशा अद्ययावत ग्रंथांची फार मोठी उणीव भासत होती; परंतु महाराष्ट्रातील निरनिराळ्या विद्यापीठांच्या एम. ए. व बी. ए (अर्थशास्त्र) वर्गासाठी अभ्यासक्रमात सुधारणा CBCS नुसार केल्या गेल्या. तसेच आता नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार मेजर व मायनरसारख्या सर्व बाबींचा प्रस्तुत ग्रंथात समावेश करून व्याप्ती व दर्जा भक्कम ठेवला आहे. जवळपास महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठात औद्योगिक अर्थशास्त्राशी संबंधित पेपर आहेत. मी अध्यापन करत असलेल्या शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था (स्वायत्त), अमरावती., तसेच संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठामध्ये अद्ययावत अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला, त्या विद्यार्थ्यांच्या समस्यांची जाणीव लक्षात घेऊन व अन्य विद्यापीठांच्या सुधारित अभ्यासक्रमातील सर्व विषयांचा ऊहापोह प्रस्तुत ग्रंथात केला आहे.